3 days ago

    अडाणी डहाणू थर्मल पॉवर स्टेशन कंपनीवर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणेबाबत

    केंद्र शासनाने औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या 300 किलोमीटरच्या परिसरात बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विटांमध्ये ॲश वापरणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे अनेक उद्योगांना…
      Back to top button